ഇനി അതും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ട് വരണോ. സഹികെട്ടു അന്ന് ഹലോയിലെ മോഹൻലാലിൻറെ നായിക പാർവതി എന്നോട് ചോദിച്ചു.

in Special Report

ഹലോ എന്ന ചിത്രത്തിൽ മലയാളത്തിലെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് പാർവതി. ഒരു മലയാള സിനിമയിലെ നായകനാണ് പാർവതി. ആ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ഫ്ലാഷ്. ലാലാനിയുടെ ബിസിനസ്സ് സെർവിംഗ്സുമായി ഷംസു അമേരിക്കയിൽ ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു.

മോഡലിംഗിൽ സജീവമാണ്. മലയാളത്തിന്റെ മുഴുവൻ വേഷത്തിലും അഭിഭാഷകൻ ശിവരാമയുടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഫിലിം ആണ് ഹലോ. 2007 ജൂലൈയിൽ റാഫി മെക്യൂട്ടിൻ തെളിയിച്ചു. മലയാളത്തിലെ മികച്ച സൂപ്പർ ഹിക്സിലൊന്നാണ് ഹലോ.

ചിത്രത്തിൽ, അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ മോഡലിംഗ് നടത്തിയ മിൽട്ടന്റെ നായികയാണ് പാർവതി മിൽട്ടൺ. ജർമ്മൻ അച്ഛനും പഞ്ചാബിയും, പഞ്ചാബി, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നിവയിൽ വളർന്നു. പല സൗന്ദര്യത്തിലെ വിജയിയായിരുന്നു പാർവതി.

അതിനാൽ മോഡലിംഗ് വഴി കളിക്കാരൻ നടിയിലെത്തി. ഹലോയ്ക്ക് സംഭവിച്ച മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സിനിമയുടെ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് റാഫി. തെലുങ്ക്, അടിസ്ഥാന മോഡൽ, തിരക്കേറിയ മോഡൽ.

നായിക ഒരു ഗുജറാത്തി ഫോട്ടോകളുമായി തയ്യാറാക്കണം, കാരണം ഒരു മാർഗാഡി കുടുംബത്തിന്റെ കഥ കഥ കാണിച്ചു. അവർ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ. അതിനുശേഷം, ഒരു അതിർത്തി പ്രതിഫലദായകമാണ്.

തെലുങ്കിലെ മലയാളത്തേക്കാൾ നല്ല പ്രതിഫലം. അതിനാൽ, അവർ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ ആദ്യം പ്രയാസപ്പെട്ടു, പക്ഷേ തെലുങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ പ്രശ്നം ഇതുവരെ പണമടച്ചിട്ടില്ല.

അക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഉൽപാദനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ ലഭിച്ചു. അവളെ നായികയായി കാണിച്ച് പ്രതിഫലം നൽകാനും ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽ അവരോട് പറയാനുള്ള കേസ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഞാൻ അവരെ മടിച്ചു.

നിങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ചെലവ് നിങ്ങൾ സഹിക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ, ഇത് മോശമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ അത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ എന്നോട് ഒരു ചോദ്യവുമായി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ അവനോടൊപ്പം വരണം. താൻ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് റാഫി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.