ആരാണ് ഹോളിഡേ മോഡിൽ ഇപ്പോള്‍ ഉള്ളത്? 😀 കമന്റ് ✋🏽 👙 ബിക്കിനി ഫോട്ടോസ് പങ്കുവെച്ച് മലയാളി നായിക പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍ കേട്ടോ

in Special Report

അവർ ഒരു ഇന്ത്യൻ അഭിനേത്രിയാണ്, അവൾ മലയാളം ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവർ 1991 നവംബർ 8 ന് ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിൽ ജനിച്ചു. ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു മലയാളം

ചിത്രമാണ് തരംഗം എന്നാണ് അവളുടെ ആദ്യ സിനിമയുടെ പേര്. ഇവിടെ താഴെ നേഹ അയ്യർ വിക്കി ജീവചരിത്രവും മറ്റു പലതും. കുടുംബവും വിദ്യാഭ്യാസവും – അവളുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പേരുകൾ അറിയില്ല, അവളുടെ

വൈവാഹിക നില വിധവയാണ്, ഭർത്താവിന്റെ പേര് പരേതനായ അവിനാഷ് അയ്യർ, അവളുടെ പഠന സ്കൂളിന്റെയും കോളേജിന്റെയും പേര് അറിയില്ല, അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ജേണലിസത്തിൽ ബിരുദമാണ്. അവർ ഒരു

ഇന്ത്യൻ അഭിനേത്രിയാണ്, അവൾ മലയാളം ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവർ 1991 നവംബർ 8 ന് ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിൽ ജനിച്ചു. ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു മലയാളം ചിത്രമാണ്

തരംഗം എന്നാണ് അവളുടെ ആദ്യ സിനിമയുടെ പേര്. ഇവിടെ താഴെ നേഹ അയ്യർ വിക്കി ജീവചരിത്രവും മറ്റു പലതും. കുടുംബവും വിദ്യാഭ്യാസവും – അവളുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പേരുകൾ അറിയില്ല, അവളുടെ വൈവാഹിക നില വിധവയാണ്,

ഭർത്താവിന്റെ പേര് പരേതനായ അവിനാഷ് അയ്യർ, അവളുടെ പഠന സ്കൂളിന്റെയും കോളേജിന്റെയും പേര് അറിയില്ല, അവളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ജേണലിസത്തിൽ ബിരുദമാണ്. She is an Indian actress who also works in the Malayalam film

industry and was born on 8 November 1991 in Mumbai, Maharashtra, India. Her first film titled Tharangam is a Malayalam film directed by Dominic Arun. Here below Neha Iyer Wiki Biography and many more. Family and Education – Her father and

mother names are not known, her marital status is widow, husband’s name is late Avinash Iyer, her school of study and college name is not known, her educational qualification is degree in journalism. She is an Indian actress who also works in the

Malayalam film industry and was born on 8 November 1991 in Mumbai, Maharashtra, India. Her first film titled Tharangam is a Malayalam film directed by Dominic Arun. Here below Neha Iyer Wiki Biography and many more. Family and Education –

Her father and mother names are not known, her marital status is widow, husband’s name is late Avinash Iyer, her school of study and college name is not known, her educational qualification is degree in journalism.