24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 919 പുരുഷന്മാരെ ബന്ധപ്പെട്ടു. ലോക റെക്കോർഡ് ഉടമയായി താരമായി മാറിയ ആളെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? കാണുക

in Special Report

24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തൊള്ളായിരത്തിലധികം പുരുഷന്മാരുമായി ബ,ന്ധ,ത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ, അവർക്ക് റെക്കോർഡ് ലഭിച്ചു. ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്നത്.

ഇക്കാര്യത്തിൽ ലോക റെക്കോഡും അവർക്കുണ്ട്. ഇത്തരം വാർത്തകൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ് എന്നതാണ് സത്യം. പലർക്കും ഇത്തരം വാർത്തകൾ വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദിവസം

ആയിരം പുരുഷന്മാരുമായി എങ്ങനെ ബ,ന്ധ,പ്പെടാൻ കഴിയും എന്നത് സംശയാസ്പദമായ വസ്തുതയാണ്. ഇത് സത്യമാണോ എന്ന് പലർക്കും സംശയമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് പൂർണമായും ശരിയാണെന്ന് വാർത്തകളിൽ അറിയാൻ കഴിയും. ഈ യുവതിക്ക്

പറയാനുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് രസകരമായ ചില കമന്റുകളാണ് ഈ വാർത്തയിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് ഇത്രയധികം ആളുകളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിലർ ചോദിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം മോശം

കമന്റുകളും നേരിടേണ്ടി വരും. ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ വസ്തുത. ഉപജീവനത്തിനായി ശരീരം വിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പോലും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും

ലൈമിനും ഗിയ്ക്കും കായ്ക്കും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയധികം പുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ
കഴിയുമെന്നത് അവിശ്വസനീയമാണെന്നും ചിലർ പറയുന്നു. പക്ഷേ, ഇക്കാര്യത്തിൽ രേഖയുണ്ടെന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളയാനാകില്ല.

ഇതിന് പിന്നിലെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ. വിമർശനത്തിലും തമാശ നിറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളിലും അവർ വളരുന്നു. ഞെട്ടിക്കുന്ന പല വാർത്തകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ

പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരുമായി ഗി, ക, ബന്ധം നേടിയ ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയും.

ഇക്കാര്യത്തിൽ റെക്കോഡാണ് ഈ വനിത നേടിയത്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 9000-ത്തിലധികം പുരുഷന്മാരുമായി അവർ ബ.ന്ധ.ത്തി.ൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അവളുടെ പേര് ലിസ സ്പാർക്സ്. അവർ ഒരു മുതിർന്ന നടി കൂടിയാണ്. ഇവരുടെ ഈ റെക്കോർഡ് ആരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും.