വിവാദങ്ങൾക്കും കോലാഹലങ്ങൾക്കും ശേഷം ഫാഷൻ ലോകത്തേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് പ്രഖ്യാപിച്ച് അച്ചു ഉമ്മൻ.. ഞാൻ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു… Back to embracing the art of content creation

in post

മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മരണശേഷം മകൾ അച്ചു ഉമ്മൻ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടംപിടിച്ചു. പിന്നീട് വന്ന പുതുപ്പള്ളി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലും അച്ചു ഉമ്മന്റെ മുഴങ്ങി. ഇപ്പോഴിതാ ഈ തിരക്കുകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഫാഷൻ ലോകത്തേക്കുള്ള തന്റെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അച്ചു ഉമ്മൻ.

ഒരു പുതിയ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചാണ് അച്ചു ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ‘കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ’ എന്ന കലയെ ആശ്ലേഷിച്ച് താൻ തിരിച്ചെത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അച്ചു ഉമ്മൻ പുതിയ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ

അച്ചു ഉമ്മന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെയും ചെരുപ്പിന്റെയും ബാഗിന്റെയും വില ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എൽഡിഎഫ് അനുകൂലികൾ സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ചെറിയ നേട്ടത്തിന് പോലും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ പേര് ദുരുപയോഗം ചെയ്തില്ല.

ഫാഷൻ, യാത്ര, ജീവിതശൈലി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് തന്റെ സൃഷ്ടിയെന്ന് സൈബർ ആക്രമണത്തോട് പ്രതികരിച്ച് അച്ചു ഉമ്മൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കും കോലാഹലങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ്

അച്ചു ഉമ്മൻ പുതിയ വേഷത്തിൽ സൈബർ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. ഫാഷൻ ബ്രാൻഡായ ഡാഷ് ആൻഡ് ഡോട്ടിന്റെ സ്ലീവ്‌ലെസ് പാന്റ് സ്യൂട്ടാണ് ഇതിൽ അച്ചു ഉമ്മന്റെ വേഷം. മുത്തുകൾ പതിച്ച ചുവന്ന തുകൽ സഞ്ചിയും അവൾ കൈയിലുണ്ട്.