ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശി ഫലം ഇങ്ങനെയാണ്… മറക്കാതെ നോക്കുക..

Feb 26 2021 അതായത് ഇന്ന് ജോതിഷവശാല്‍ നിങ്ങളുടെ ഈ ദിവസം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നോക്കാം. ഇത്തരത്തില്‍ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെ ആകും എന്ന് അറിയാം ഷെയര്‍ ചെയുക ഫോളോ ചെയ്യുക..

വെള്ളിയാഴ്ച, ചന്ദ്രൻ കര്‍ക്കിടക രാശിയിലും പിന്നീട് ഉച്ചതിരി ഞ്ഞ് ചിങ്ങ രാശിയിലും പ്രവേശിക്കും. തുലാം രാശിയിലെ ആളുകള്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ഫലങ്ങള്‍ ലഭിയ്ക്കും. ചിലര്‍ക്ക് ഉദ്യോഗത്തില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ചില രാശിക്കാരിലെ വിവാഹം ആലോചിയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് നല്ല സമയം. മറ്റ് രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ ദിവസം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ ഇന്നത്തെ ജാതകം നോക്കുക

ജ്യോതിഷം ഒരു പരമ്പരാഗത ഹിന്ദു സമ്പ്രദായമാണ്, ഇത് വേദ ജ്യോതിഷം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇന്ന്, ചില ഇന്ത്യൻ സർവകലാശാലകൾ ഹിന്ദു ജ്യോതിഷത്തിൽ നൂതന ബിരുദം നൽകുന്നു. ജ്യോതിഷത്തെ ഒരു മികച്ച ശാസ്ത്രമായി ശാസ്ത്ര സമൂഹം കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.

വേദ ആചാരങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആറ് തത്വങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ജ്യോതിഷം. ഡേറ്റിംഗിനായി ഒരു കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കുന്നതിലും ജ്യോതിഷത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു, പക്ഷേ അതിൽ ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചില്ല. പ്രപഞ്ചവും പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ജ്യോതിഷം.

ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഓരോ ചലനവും പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ ജീവികളെയും ബാധിക്കുന്നു. ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും വ്യക്തിഗത സ്വാധീനം ചെലുത്തും.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *