രണ്ടു വൃക്കയും തകരാരില്‍ ആയ കുട്ടിക്ക് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ചെയ്യ്തത്

രണ്ടു വൃക്കയും തകരാരില്‍ ആയ കുട്ടിക്ക് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ചെയ്യ്തത്..

പൂഞ്ഞാര്‍ അടിവാരത്തില്‍ ഉള്ള അലന്‍ എന്ന കുട്ടി രണ്ടു വൃക്കയും തകരാറില്‍ ആണ്, ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ സോഷ്യല്‍ മീഡിയവഴി ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ കാണുകയും അവടെ ചെന്ന് സഹായം ചെയ്യുകയും ചെയ്യ്തു.. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വീഡിയോ മുഴുവന്‍ കാണുക..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *