അഭിപ്രായങ്ങൾ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ ഫെമിനിസ്റ്റുകളായി മുദ്രകുത്തുന്നു.. രചന നാരായണ്‍കുട്ടി പറഞ്ഞ വാക്കുകള്‍

0
67

‘ഫെമിനിസ്റ്റ്’ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പോലും അറിയാത്ത ആളുകൾ ഈ വാക്ക് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെന്ന് നടിയും നർത്തകിയുമായ രചന നാരായണക്കുട്ടി പറയുന്നു.

കിടുക്കന്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്‌ കാണണോ… വിസിറ്റ് ചെയ്യുക — CLICK HERE

എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഫെമിനിസ്റ്റുകളാണെന്നും സമൂഹത്തിൽ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ “ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ” എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നുവെന്നും നടി പറയുന്നു.

കിടുക്കന്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്‌ കാണണോ… വിസിറ്റ് ചെയ്യുക — CLICK HERE

അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, ഞാനും ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് രചന പറഞ്ഞു . സമത്വം എന്നത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ്, കൂടാതെ ഓരോ കുടുംബത്തിലും മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന അതേ പ്രാധാന്യം മാതാപിതാക്കൾ പെൺമക്കൾക്ക് നൽകിയാൽ പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രശ്‌നമാണിതെന്ന് രചന അവകാശപ്പെടുന്നു.

കിടുക്കന്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്‌ കാണണോ… വിസിറ്റ് ചെയ്യുക — CLICK HERE

കിടുക്കന്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്‌ കാണണോ… വിസിറ്റ് ചെയ്യുക — CLICK HERE

കിടുക്കന്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്‌ കാണണോ… വിസിറ്റ് ചെയ്യുക — CLICK HERE

കിടുക്കന്‍ ഫോട്ടോഷൂട്ട്‌ കാണണോ… വിസിറ്റ് ചെയ്യുക — CLICK HERE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here